Et hjem av kvalitet

Et hjem av kvalitetEt hjem av kvalitet

God kvalitet og effektive arealløsninger er sentrale stikkord når arkitekt Øyvind Beyer har arbeidet med Gloppetunet.

Leilighetene på Gloppetunet bygges i eksisterende bygg på den gamle husmorskolen, og har således gitt arkitekt Øyvind Beyer og kollega Bjørn Paulsen noen spennende utfordringer underveis. Det er særlig positivt i et miljøperspektiv at de solide bygningene ikke rives, men heller brukes som utgangspunkt for skreddersydde løsninger for de som flytter inn.

- Mange av våre utfordringer har vært knyttet til å bygge videre på det som allerede står der. Den kanskje største utfordringen var at vi skulle utvide det eksisterende bygget med en etasje i høyden, sier arkitekt Øyvind Beyer ved Kokkersvold as i Larvik.

TILPASSET BEHOV

Han har tegnet ut leilighetene på Gloppetunet i ulike størrelser og varianter, med tanke på at behovene, når det kommer til bolig, er forskjellige fra person til person. - Ambisjonen har vært å kunne gi en god variasjon i størrelser på leilighetene. Noen små leiligheter, flere middels store og noen større boenheter. Samtidig har vi vært opptatt av at det ikke skal være dyrt å flytte inn. Nybygg er dyrere enn brukt, men her har det vært en klar målsetting at det ikke skal være det, og det uten at det går gå på kompromiss med kvaliteten, sier arkitekten.

GOD KVALITET OG NOK OPPBEVARING

I byggeprosjekter er det antall kvadratmeter som koster. På Gloppetunet er det derfor vektlagt å få til mye på færre kvadratmeter, uten at det går ut over standarden. - Vi har valgt å tenke kvalitet fremfor kvantitet. På Gloppetunet skal vi bygge gode effektive arealer, fremfor store ikke-effektive arealer, sier Beyer. Leilighetene er effektivt innredet med gode

oppbevaringsløsninger og mye lys. - Vi har etterstrebet gode solforhold i alle leilighetene. Alle leilighetene er optimalisert for å få mest mulig naturlig lys inn, og med takhøyde på 2,70 meter ligger forholdene godt til rette for å slippe inn mye lys i rommene. Mange leiligheter er gjennomgående, og med både østvendt og vestvendt balkong, sier han. For mange som flytter fra hus til leilighet kan lite bodplass by på praktiske ufordringer. - Det har vi vært opptatt av å løse allerede på tegnebrettet. I tillegg har det vært viktig for oss med god tilgjengelighet for alle behov og faser av livet, for eksempel er det heis til alle leiligheter, sier Beyer.

GJESTEROM TIL LEIE

De små leilighetene vil være effektivt og praktisk innredet, mange med direkte utgang til fellesarealer. På Gloppetunet vil det dessuten være anledning til å leie gjesterom når man får besøk. - Det er med andre ord fullt mulig å ha gjester på overnatting, også uten eget gjesterom, sier arkitekten. De største leilighetene har både rikelig med bodplass og flere soverom, noe arkitekten mener kan bidra til at overgangen fra hus til leilighet virker mindre brå.

FELLES TUN

Arkitekten har også tatt på fullt alvor at Gloppetunet skal ha gode fellesarealer som tilrettelegger for samvær og hygge mellom naboer. Tunet og grønne områder oppleves innbydende og inviterer til fellesskap. - Denne typen boligkonsepter hvor du kan kjøpe mange tjenester, finnes det ikke mange av i Norge foreløpig. Jeg synes Gloppetunet er et veldig spennende prosjekt både med tanke på beliggenheten, og det unike innholdet som beboerne vil bli tilbudt, sier Beyer.

Tilbake