Godt naboskap på gloppetunet

Godt naboskap på gloppetunet

Treningstilbud og matvarer på døren vil være en del av hverdagen på Gloppetunet. Men det viktigste med konseptet er trolig tilretteleggingen for et godt og hyggelig naboskap samt muligheten for felles opplevelser.

Gloppetunet skiller seg positivt fra andre boligprosjekter for voksne gjennom det brede spekteret av tjenester som tilbys beboerne. Å bo på Gloppetunet vil innebære all den frihet du har som huseier, samtidig som du slipper å tenke på for eksempel vedlikehold og plikter som følger med livet i enebolig.

VALGFRIE TJENESTER

– Vår ambisjon for Gloppetunet er at det skal være et godt sted å bo, her skal hverdagen oppleves enkel, tilrettelagt og trygg. Derfor legger vi vekt på å knytte relevante tjenester til boligene, som eksempelvis trimrom, vaktmestertjenester og matvarer levert på døren, sier Øystein Moskvil som er en av utviklerne av Gloppetunet.

Dette er tjenester som vil være valgfrie å benytte seg av, men som skal være lett tilgjengelig. Det samme vil det være med bruk av vaktmestertjenester og vaskehjelp, som blir en del av tilbudet til de som flytter inn i de splitter nye leilighetene som nå bygges. Det er ingen hemmelighet at eldrebølgen er i ferd med å gjøre seg gjeldende også i Larviksregionen. Men fremtidens voksne vil nok stille andre og strengere krav til bokvalitet og -tilbud. – Vi tror boliger som imøtekommer behovene som etter hvert melder seg, kommer til å bli enda mer etterspurt. Derfor bygger vi fremtidens leilighetskonsept allerede nå, sier Moskvil.

Godt naboskap på gloppetunet

SOSIALE TREFFPUNKT

Det er ikke bare praktisk tilrettelegging som skiller Gloppetunet positivt fra andre leilighetsprosjekter i Vestfoldsregionen. Å planlegge leiligheter for fremtiden innebærer også at det legges stor vekt på det mellommenneskelige. Mange opplever økt ensomhet etter hvert som man blir eldre. På Gloppetunet tilrettelegges det eksempelvis for et godt fellesskap. Valgfrie sosiale aktiviteter som for eksempel felles utflukter, grilling i hagen og treningsaktiviteter blir altså noe av det de som bor her kan ta del i.

FRODIGE UTEOMRÅDER

Gloppetunet har en flott og fredelig beliggenhet på Østre Halsen. Samtidig som beboerne har egne balkonger, vil det lages gode felles grøntarealer på eiendommen.

– Mange som flytter i leilighet synes det er en overgang å gi slipp på egen hage, og friheten som ligger i det. Samtidig er det store fordeler med en felles hage også. De innbydende grøntarealene blir tilgjengelig for alle. Her kan man gjøre det man pleier å gjøre i egen hage, som eksempelvis å slappe av med avis og kaffekopp i ro og fred. Den store forskjellen er imidlertid at hagearbeidet vil bli tatt hånd om av andre, sier Moskvil.

Godt naboskap p� gloppetunet Tilbake