Ambisjonen med Gloppetunet har vært å skape et unikt boligkonsept for Larviks seniorer. En flott, praktisk og moderne leilighet er naturligvis det viktigste for mange når man vurderer å flytte til et nytt sted. Gloppetunet byr på så mye mer enn ett nytt hjem med fire vegger og en god garasjeplass. Her skal man kunne være for seg selv, og nyte livet på de ekstra store terrassene. Men hvis man heller ønsker hyggelig fellesskap eller delta i sosiale aktiviteter med gode naboer, ja så vil det være rike muligheter til det. Vår tanke er at man selv skal kunne velge hvilken grad av fellesskap som passer til enhver tid.

Gloppe-app

I tillegg kan de som flytter inn få hjelp til å gjøre hverdagen enklere og hyggeligere. Alle beboerne får et nettbrett med «Gloppe-appen» hvor man får en oversikt over brukervennlige fasiliteter og tjenester. Med enkle tastetrykk kan man få bestilt det man måtte ønske å få hjelp til. Noen tjenester er gratis, mens andre må man betale for. Ideen er at utvalget av tilgjengelige tjenester skal være i konstant utvikling basert på innspill og ønsker fra de som bor her. Styret vil kvalitetssikre alle tjenester før de tilbys, slik at man kan føle seg trygg på at mulighetene man eventuelt velger å benytte leveres med en kvalitet og til en pris som avtalt.

På Gloppetunet skal man kunne bli boende lenge, selv om man med tiden skulle bli avhengig av litt hjelp som følge av høy alder eller også sykdom. Eksempelvis har vi lagt til rette for automatiske døråpnere og kan implementere nye teknologiske løsninger. Alle leiligheter har gjennomtenkte planløsninger, og servicetjenester vil være tilgjengelig fra første dag man flytter inn. I sum gir dette muligheten for et litt enklere og tryggere liv for de som ønsker det.

Gloppetunet blir et sted hvor man bor ekstra godt, og lever spesielt godt. De unike, nye leilighetene har en fantastisk beliggenhet og eiendommen får innbydende fellesområder. Men det som virkelig skiller dette fra andre leilighetskonsepter er de sosiale møteplassene, det gode felleskap og det spesielle samholdet som vil prege naboskapet.