Tunets historie

Gloppe har en lang og stolt historie. Gården ved Gonveien og Kaupangveien ble trolig ryddet allerede i yngre jernalder (550-1050 e. Kr). Den gang var navnet Gloppa som betyr fordypning eller kløft.

Tunets historie

Senere etablerte den berømte Ove Gjedde ærverdige Halsen hovedgård da han ble lensherre for Brunla len omkring 1630. Familien Hesselberg bodde på eiendommen, før familien Oppen overtok i 1872. Under skipsreder, konsul og politiker Magnus Gotthilf Oppens eierskap var Gloppe gjenstand for en betydelig opprustning og ble et stormannssete. I 1873 oppførte han en hovedbygning i sveitserstil på Gloppe og anla også en stor park rundt bygningen.

I 1947 etablerte Vestfold Husflidskole i hovedbygningen og oppførte/utvidet eksisterende bygningsmasse slik det er i dag. De tre nye byggene ble oppført i 1964, 1978 og 2000, og det er byggene i 1964 og 1978 som nå skal beholdes og totalrenoveres. I 1994 ble dette en del av Thor Heyerdahl videregående skole, og i 2009 slo Larvik kommune sammen flere videregående skoler i én ny enhet.

Tunets historie Tilbake